Witamy na stronie Mirkowskiej Fabryki Papieru Spółka Akcyjna

Mirkowska Fabryka Papieru Spółka Akcyjna powstała w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo zakład znajdował się w Mirkowie, zaś w 1888 r. MFP SA wykupiła papiernię w Jeziornie. Wokół zakładu powstało osiedle Porąbka, przeznaczone dla pracowników. Robotnicy z papierni mieli poczucie stabilności - dawała je stała praca, mieszkanie i zaplecze socjalne. Darmowa była ośmioklasowa szkoła powszechna opłacana przez zarząd fabryki, jej uczniowie bezpłatnie otrzymywali zeszyty i ołówki, przedszkolaki miały bezpłatną ochronę. Bezpłatne były też mieszkania w ceglanych budynkach przyfabrycznych oraz prąd, robotnicy dostawali żarówki oraz deputaty węgla i drewna. Darmowe też były usługi pralni, łaźni i magla. Po II wojnie światowej majątek MFP SA został przejęty na własność Państwa, za odszkodowaniem, którego jednak nigdy nie wypłacono. Faktycznie majątek przemysłowy został przejęty przez Warszawskie Zakłady Papiernicze, które stały się jednym z głównych producentów papieru w RPL, zaś w w latach 90 XX wieku zostały sprywatyzowane poprzez wniesienie do NFI Octava, a następnie sprzedane na rzecz Metsa Tissue.

Pod koniec XX wieku staraniami spadkobierców ostatnich przedwojennych akcjonariuszy, MFP SA wznowiła swoją działalność. Obecnie Mirkowska Fabryka Papieru Spółka Akcyjna wpisana jest do rejestru sądowego pod nr KRS 337299. Zarząd rozpoczął także aktywne działania mające na celu odzyskanie znacjonalizowanego majątku Spółki. W chwili obecnej toczą się postępowania administracyjne dotyczące unieważnienia decyzji nacjonalizacyjnych i decyzji stwierdzających użytkowanie wieczyste w odniesieniu do ponad 100 hektarów dawnej fabryki w miejscowości Konstancin Jeziorna.